Viable Project

Valorisatie van lignine-biomassa tot competitieve componenten ter geleidelijke vervanging van BPA in de formulering van epoxyharsen

DOELSTELLINGEN

De algemene doelstelling van het LIFE VIABLE project is de milieu- en gezondheidseffecten van BPA te verminderen door het gehalte ervan in de formulering van epoxyharsen met 20 tot 50% te verlagen.

Om dit te bereiken zullen de begunstigden van het project de volgende specifieke doelstellingen (SO) nastreven

SO1: De technische, milieu- en socio-economische prestaties aantonen van een toekomstig levensvatbaar alternatief voor BPA in epoxyharsen voor hoogwaardige toepassingen

LIFE VIABLE zal de haalbaarheid aantonen van de integratie van Glycidylated Lignin Oil (GLO) in composietmaterialen op basis van epoxy om 2 auto-onderdelen te vervaardigen (één structureel, één esthetisch). De eindproducten zullen technische kenmerken hebben die vergelijkbaar zijn met die van commerciële materialen (bv. Tg≥100°C) en zullen betere milieu- en sociaaleconomische effecten hebben.

SO2: Vermindering van de uitstoot van BPA en de blootstelling van werknemers in verband met de productie van epoxyharsen met 20 tot 50%.

Als gevolg van SO1 zullen de residuele emissies van BPA in de industriële omgeving, d.w.z. in oppervlaktewater, bodem en lucht, en de blootstelling van werknemers gelinkt aan de productie van epoxyharsen tot 50% worden verminderd.

SO3: Aanpassen van industriële processen van de gehele waardeketen voor de grootschalige productie van LIFE VIABLE composietmateriaal

Aangezien het milieuprobleem vanaf de bron (d.w.z. de grondstof) wordt aangepakt, zullen alle stappen van de waardeketen worden beïnvloed. LIFE VIABLE zal aanpassingen van de huidige industriële processen demonstreren zodat de resultaten kunnen worden geïntegreerd in bestaande productieketens. Ook het einde van de levenscyclus zal zorgvuldig worden bestudeerd.

SO4: Op grote schaal verspreiden van de projectresultaten naar eindgebruikers, beleidsmakers, chemische en biomassa industrieën

Tenminste 4 sectoren en een aantal vertegenwoordigers van industrieën die epoxyharsen gebruiken zullen worden bereikt, evenals beleidsmakers, zodat zij een voorbeeld zien van toekomstige substitutie die moet worden gestimuleerd.

SO5: De marktpenetratie en -exploitatie voorbereiden

LIFE VIABLE wil zijn oplossing snel op de markt brengen, gesteund door de deelname van internationale bedrijven zoals SYENSQO en CRF. Tijdens het project zullen activiteiten met betrekking tot markttoegang plaatsvinden, en zal geanticipeerd worden op verbeteringen om nog verder te gaan in de vervanging van BPA door GLO. Replicatie naar ten minste 2 andere auto-onderdelen en overdracht naar 4 sectoren zullen worden bestudeerd.

VOORNAAMSTE RESULTATEN

Je kunt de resultaten van het project volgen op de Engelse pagina